Dekontaminácia povrchu laku - CLAY BAR

 Potrebný čas 1h a viac - nutná obhliadka


 Funkcia:

- hĺbkové vyčistenie laku - dekontaminácia

- mechanické odstránenie náletovej špiny a hrdze


 Túto službu neposkytujeme samostatne, len ako doplnok k programom: Aplikácia tuhého vosku, Obnova lesku a konzervácia laku, Aplikácia Silver Seal Paint Protector.