Vyčistenie Interiéru

V tomto programe je zahrnuté dôkladné povysávanie celého interéru vozidla, so sklopením a posunutím sedačiek do oboch krajných polôh,  vyčistenie gumených rohoží, vyčistenie plastov čističom Multifresh a vyčistenie okien a zrkadiel z vnútornej strany. Pre osvieženie interiéru používame autoparfém.